Donació de sang

Fira de Barraques (davant de Correus)

De 17 a 21h